Posts Tagged ‘sổ đỏ’

‘Thuê’ sổ đỏ thế chấp ngân hàng

Hiện có hàng chục doanh nghiệp “thuê” sổ đỏ để bổ sung tài sản thế chấp ngân hàng. Người dân sẽ gặp rủi ro khi doanh nghiệp làm ăn thua lá»—, bị vỡ nợ và bỏ trốn. Theo luật sÆ° TrÆ°Æ¡ng Thanh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bá»™ Pháp chế ngân hàng (Hiệp há»™i Ngân […]