Archive for September, 2013

‘Thuê’ sổ đỏ thế chấp ngân hàng

Hiện có hàng chục doanh nghiệp “thuê” sổ đỏ để bổ sung tài sản thế chấp ngân hàng. Người dân sẽ gặp rủi ro khi doanh nghiệp làm ăn thua lá»—, bị vỡ nợ và bỏ trốn. Theo luật sÆ° TrÆ°Æ¡ng Thanh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bá»™ Pháp chế ngân hàng (Hiệp há»™i Ngân […]

Vay vốn, đáo hạn Ngân hàng

Vay vốn Ngân hàng Bạn Ä‘ang cần vay vốn ngân hàng vá»›i lãi suất thấp; Bạn Ä‘ang có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhÆ°ng gặp khó khăn về khoản hồ sÆ¡, chứng minh thu nhập hay chỉ Ä‘Æ¡n giản là bạn muốn tiếp xúc vá»›i những khoản vay má»™t cách nhanh chóng mà không […]